ESG-monitorozás

A vállalatok fenntarthatósági teljesítményének mérése

Az ESG a környezeti (environmental), társadalmi (social), és vállalatirányítási (governance) kritériumok rövidítése, amelyek segítik a vállalat fenntarthatósági teljesítményének átláthatóságát.


Az ESG rendszer működtetésének célja a jogszabályi megfelelésen túl, hogy a befektetők, finanszírozók (bankok) fenntarthatósági szempontból értékelni tudják a vállalatok fenntarthatósági teljesítményét, figyelemmel arra, hogy hogyan kezelik a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kihívásokat.


Törvényi kötelezettségek

A 2023. évi CVIII. törvény kötelezi a nagyvállalatokat a fenntarthatósági jelentés, valamint ESG beszámoló elkészítésére. A törvény részét képezi a fenntarthatósági átvilágítási kötelezettség, amely kötelezővé teszi a jogszabály által érintett vállalatoknak, hogy beszállítóikat is átvilágítsák a lehetséges emberjogi és környezeti kockázatok szempontjából.

Az ESG törvény hatálya kiterjed azokra az EU-s nagyvállalatokra, ahol az adott üzleti évben az átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladta az 500 főt (2026-tól a 250 főt), és a következő három mutatóérték közül bármely kettő meghaladta a megszabott határértéket:
- a mérlegfőösszeg a 6 milliárd forintot, és/vagy
- az éves nettó árbevétel a 12 milliárd forintot, és/vagy
- az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k) 2027-ben kell először jelenteniük a 2026-os adatokra vonatkozóan a fenntarthatósági teljesítményükről.


ESG-megoldásaink nagyvállalatok és KKV-k számára

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER LÉTREHOZÁSA

A keretrendszer és a hozzátartozó folyamatok kialakítása mellett megoldást kínálunk a vállalat kockázatkezelési rendszerének kialakításához és működtetéséhez.


MEGELŐZÉSI ÉS KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Megelőzési és korrekciós intézkedéseket dolgozunk ki a vállalkozás saját üzleti hatáskörében.


KARBONLÁBNYOM CSÖKKENTÉSE

WaMeWo platformunk segítségével feltárjuk a termelési és energiaveszteségeket, és javaslatokat teszünk a veszteségek csökkentésére.


Nagyvállalatok számára optimalizált megoldásaink

PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

A vállalat saját működési paramétereire szabott külső és belső panaszkezelési rendszert dolgozunk ki és igény szerint működtetünk.


BELSŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI STRATÉGIA

A jogszabályi előírásoknak megfelelő stratégiát alakítunk ki és implementáljuk azt az üzleti folyamatokba.


MEGELŐZÉSI ÉS KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Megelőzési és korrekciós intézkedéseket dolgozunk ki a vállalkozás saját üzleti hatáskörében és a közvetlen beszállítóira vonatkozóan.


KÖZVETLEN BESZÁLLÍTÓK NYILATKOZTATÁSA ESG SZEMPONTOKAT FIGYELEMBE VÉVE

Egységes módszertant vezetünk be a közvetlen beszállítói adatok begyűjtésére, feldolgozására és ezen adatok implementálására a kockázatkezelési rendszerbe.


KKV-specifikus megoldásaink

ESG ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE

Biztosítjuk az ESG mérőszámok meghatározását és monitoring rendszer kialakítását, igazodva a vállalat- és iparágspecifikus vevői igényekhez.


TERMÉKENKÉNTI KARBONLÁBNYOM MÉRÉSE

WaMeWo platformunk jelenleg a piacon egyedülálló megoldásként alkalmas a villamos fogyasztási adatok vevőnkénti, vagy akár gyártmányonkénti mérésére és gyűjtésére. Ezen felül biztosítjuk a vevőnkénti és termékenkénti energiafogyasztás mérését és monitorozását.

Mi az az ESG?

Az ESG a környezeti (environmental), társadalmi (social), és vállalatirányítási (governance) kritériumok rövidítése, amely segíti a vállalat fenntarthatósági teljesítményének átláthatóságát.
- A környezeti kritériumok értékelik a vállalat természeti környezettel való kapcsolatát.
- A társadalmi kritériumok vizsgálják a vállalat kapcsolatait a dolgozókkal, beszállítókkal, ügyfelekkel és közösségekkel.
- A vállalatirányítási kritériumok egy vállalat vezetésének minőségét értékelik.

ESG-vel kapcsolatos szolgáltatásainkról készséggel állunk kis- és közép, illetve nagyvállalati ügyfelek rendelkezésére. A szolgáltatásról bővebb információ, konzultáció az info@indeveyes.com címen e-mailben, illetve a +36 70 613 3842-es telefonszámon is kérhető.